Prémium helyreállító fogászati kezelések

Specialitásunk a biomimetikus restaurációk készítése. Elsők közt vehettünk részt David Alleman magyarországi kurzusán is, hogy a biomimetika atyjától tanulhassunk és Pácienseinknek a legjobbat nyújthassuk.

Mit jelent a biomimetikus fogászat, ami olyan trendi manapság?

A fogak természetes felépítésének leutánzását jelenti. Elsőként kofferdam izolációban speciális festék és nagy nagyítás használatával a szuvasodást eltávolítjuk. Vitális fogak esetén szelektív caries eltávolítással a fog vitalitását megőrizzük. A második lépésben a fogakat statikai kritériumrendszer alapján értékeljük és alkalmazunk további szükséges lépéseket (pl. csücsökredukció, fracturafeltárás). A felületek előkezelése után (alumínium-oxidos homokfúvás, klórhexidines áztatás) a harmadik lépés az azonnali dentin sealing. Ezzel biztosítjuk, hogy a kötési erő legalább 30mPa legyen. Ezt fedjük egy vékony rezin réteggel (resin coat) és biztosítjuk a kellő kötési időt (5 perc – decoupling with time), mielőtt további rétegzéssel folytatnánk. A preparáció után megmaradt ragasztandó fogfelület kötési képessége (hierarchy of bondibility) sem azonos, aminek az eredménye az lehetne, hogy az erősebben kötődő felületek ”lerántják az anyagot” a gyengébben kötődőkről (”résképződés”). A biomimetikus elveket szem előtt tartva azonban egy egyenlő erővel kötődő felületre folytatjuk a további rétegzéseket. A negyedik lépésben a mélyebb kazettákat szintbe hozzuk (ládaemelés-deep margin elevation) és helyreállítjuk a fog alapját (biobase), ami a tulajdonképpeni dentinállomány pótlása. Ehhez polietilén szálat (Ribbond), rövid üvegszál töltésű rezint (EverX) is felhasználunk, illetve a rétegek 1mm-es méretére, azok elhelyezésére és kapcsolására figyelünk, hogy a kötési stresszt, a keresztkötéseket minimalizáljuk. Az ötödik lépésben kerül vissza a fog sapkája, a korábbi zománcréteg (biodome), amit indirekt vagy direkt módon is helyreállíthatunk. A hatodik lépésben a fog okklúzióját korrigáljuk a restauráció hosszú távú megőrzése érdekében.

A biomimetikus elvek szerint készült restauráció rendkívül időtálló, a foghoz hasonlóan viselkedik, segítségével megőrizhető a fog vitalitása extrém mély szuvasodás esetén is. A hagyományos töméseknél tapasztalt utóérzékenység is ritkább, a széli résképződés és az ezt követő másodlagos szuvasodás gyakorisága csökkenthető. Minimalizálható a saját foganyagveszteség és az utólagos fractura. Sok korábban megmenthetetlennek gondolt fog is helyreállítható ezzel a módszerrel.

Az így készült tömés időigényes, különleges anyagokat igényel és költségesebb, mint a hagyományos tömések. Azonban mint a többi általunk nyújtott kezelés is: a legmagasabb jelenleg elérhető minőséget biztosítja, hogy még hosszú ideig bátran mosolyoghasson.